V kamnolomu pridobivam več vrst peska in tamponov za uporabo v gradbeništvu in nasipih (ceste, dvorišča, …).
Materiali se pridobivajo na separaciji in na dveh samostojnih drobilcih.
Za nalaganje se uporablja nakladalec Volvo z vgrajeno tehtnico.


Ponudba peska

 • pesek 0-4 (za zidanje, fini beton, obsip cevi…)
 • pesek 0-8 (za beton, fini nasip…)
 • pesek 0-16 (za beton, fino nasipanje…)
 • tampon 0-32 (nasipanje cest, dvorišč, novogradenj…)
 • tampon 0-64 (grobo nasipanje cest, dvorišč,…)
 • tampon – stena (za grobe nasipe)

Drenažni peski

 • pesek 4-8 (za obsipanje dvorišč, pokopališč, zimska služba, za obsipanje cevi…)
 • pesek 8-16 (za zasip manjših drenažnih kanalov…)
 • pesek 16-32 (za zasip večjih drenažnih kanalov…)
 • pesek 32-64 (za izdelavo grobih, velikih drenažnih kanalov…)

Vodni pesek (po dogovoru nudimo dobavo soškega gramoza)

 • gramoz 0-4 (za tlake, zidanje…)
 • gramoz 0-16 (za razne betone…)