Pridobivanje peska in storitve z gradbeno mehanizacijo

Ivan Poženel s. p.
Jelični Vrh 33
5280 Idrija

Telefon: 041-646-214
Tel. in fax: 05-3747-303
Elektronski naslov: ivan.pozenel@gmail.com
Davčni zavezanec – DA
Davčna št.: 44692676

kamnolom_pogled

Kamnolom Zala